Normatīvie akti

02.02.2016.  |   Drukas versija

1.pielikums - "Profilaktiskās apskates un izmeklējumi"

2.pielikums - "Apmaksājamo ambulatoro laboratorisko un histoloģisko izmeklējumu saraksts"

3.pielikums - "Stacionārā veiktā darba samaksas nosacījumi"

4.pielikums - "Pacienta iemaksas apmērs"

5.pielikums - "Manipulāciju saraksts pacienta iemaksas noteikšanai"

6.pielikums - "Infekcijas slimību saraksts"

7.pielikums - "Valsts organizētais vēža skrīnings"

8.pielikums - "Vienošanās par reģistrāciju vai pārreģistrāciju ģimenes ārsta pacientu sarakstā"

9.pielikums - "Primārās veselības aprūpes finanšu līdzekļu sadale"

10.pielikums - "Fiksētās piemaksas un maksājumi ģimenes ārstam un feldšerpunktam"

11.pielikums - "Ģimenes ārsta praksei apmaksājamās manipulācijas"

12.pielikums - "Ģimenes ārsta māsas(-u) un ārsta palīga(-u) (feldšera(-u)) darba apjoms un darbības nodrošināšanas maksājuma aprēķināšanas kārtība"

13.pielikums - "Aprūpes epizodes un to tarifi"

14.pielikums - "Ģimenes ārsta gada darbības novērtēšanas un maksājuma sadales metodika"

15.pielikums - "Fiksētā ikmēneša maksājuma (piemaksas) aprēķins ārstu speciālistu kabinetiem un struktūrvienībām"

16.pielikums - "Veselības aprūpes pakalpojumu tarifi par profilakses, diagnostikas, ārstēšanas un rehabilitācijas pakalpojumiem"

17.pielikums - "Stacionārās ārstniecības iestādes un steidzamās palīdzības punkti"

18.pielikums - "Medicīniskās indikācijas lielo locītavu endoprotezēšanai steidzamības kārtā un bezcementa endoprotezēšanas komponenta izvēlei"

19.pielikums - "Dienas stacionāru veidi"

20.pielikums - "Ambulatori veiktie izmeklējumi, kurus apmaksā ar sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālistu nosūtījumu"

21.pielikums - "Diagnostisko izmeklējumu apmaksas nosacījumi"

22.pielikums - "Atbilstoši ārstniecības iestāžu iesniegtajiem rēķiniem apmaksājamie veselības aprūpes pakalpojumi"

23. pielikums - "Pacientu neatliekamo medicīnisko stāvokļu līmeņi un palīdzības sniegšanas principi slimnīcās"

24.pielikums - "Nacionālās mikrobioloģijas references un 3.bioloģiskās drošības līmeņa laboratorijas funkcijas"

25.pielikums - "Sekundāro veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienības un veselības aprūpes pakalpojumu veidu minimālais nodrošinājums veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienībā"

26.pielikums - "Izziņa par cietušā veselībai nodarīto kaitējumu organizācijas vai personas vainas dēļ"

27.pielikums - "Ziņojums par konstatētajiem trūkumiem pacienta izmeklēšanā vai ārstēšanā iepriekšējos posmos"

28.pielikums - "Pārskats par strādājošo faktisko vidējo atlīdzību, vidējo atalgojumu un vidējo mēneša amatalgu"

29.pielikums - "Pārskats par līdzekļu izlietojumu ārstniecības iestādē"

30.pielikums - "Pārskats par nodarbināto un slodžu skaitu ārstniecības iestādē"

31.pielikums - "Pārskats par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu ārstu praksēs"

32.pielikums - "Centralizēti iepērkamo ārstniecības līdzekļu saraksts"

33. pielikums - "Finanšu līdzekļu sadalījums darba samaksas pieauguma nodrošināšanai 2016. gadā"

 


Saites uz citiem likumiem un noteikumiem:

Nacionālais veselības dienests

Cēsu iela 31 k-3, 6.ieeja

Rīga, Latvija, LV-1012

Sekretariāts: 67043700

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001234

Fakss: 67043701

E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv