Normatīvie akti

19.05.2016.  |   Drukas versija

1. pielikums - "Profilaktiskās apskates un izmeklējumi"

2. pielikums - "Apmaksājamo ambulatoro laboratorisko un histoloģisko izmeklējumu saraksts"

3. pielikums - "Stacionārā veiktā darba samaksas nosacījumi"

4. pielikums - "Pacienta iemaksas apmērs"

5. pielikums - "Manipulāciju saraksts pacienta iemaksas noteikšanai"

6. pielikums - "Infekcijas slimību saraksts"

7. pielikums - "Valsts organizētais vēža skrīnings"

8. pielikums - "Vienošanās par reģistrāciju vai pārreģistrāciju ģimenes ārsta pacientu sarakstā"

9. pielikums - "Primārās veselības aprūpes finanšu līdzekļu sadale"

10. pielikums - "Fiksētās piemaksas un maksājumi ģimenes ārstam un feldšerpunktam"

11. pielikums - "Ģimenes ārsta praksei apmaksājamās manipulācijas"

12. pielikums - "Ģimenes ārsta māsas(-u) un ārsta palīga(-u) (feldšera(-u)) darba apjoms un darbības nodrošināšanas maksājuma aprēķināšanas kārtība"

13. pielikums - "Aprūpes epizodes un to tarifi"

14. pielikums - "Ģimenes ārsta gada darbības novērtēšanas un maksājuma sadales metodika"

15. pielikums - "Fiksētā ikmēneša maksājuma (piemaksas) aprēķins ārstu speciālistu kabinetiem un struktūrvienībām"

16. pielikums - "Veselības aprūpes pakalpojumu tarifi par profilakses, diagnostikas, ārstēšanas un rehabilitācijas pakalpojumiem"

17. pielikums - "Stacionārās ārstniecības iestādes un steidzamās palīdzības punkti"

18. pielikums - "Medicīniskās indikācijas lielo locītavu endoprotezēšanai steidzamības kārtā un bezcementa endoprotezēšanas komponenta izvēlei"

19. pielikums - "Dienas stacionāru veidi"

20. pielikums - "Ambulatori veiktie izmeklējumi, kurus apmaksā ar sekundārās ambulatorās veselības aprūpes speciālistu nosūtījumu"

21. pielikums - "Diagnostisko izmeklējumu apmaksas nosacījumi"

22. pielikums - "Atbilstoši ārstniecības iestāžu iesniegtajiem rēķiniem apmaksājamie veselības aprūpes pakalpojumi"

23. pielikums - "Pacientu neatliekamo medicīnisko stāvokļu līmeņi un palīdzības sniegšanas principi slimnīcās"

24. pielikums - "Nacionālās mikrobioloģijas references un 3.bioloģiskās drošības līmeņa laboratorijas funkcijas"

25. pielikums - "Sekundāro veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienības un veselības aprūpes pakalpojumu veidu minimālais nodrošinājums veselības aprūpes pakalpojumu plānošanas vienībā"

26. pielikums - "Izziņa par cietušā veselībai nodarīto kaitējumu organizācijas vai personas vainas dēļ"

27. pielikums - "Ziņojums par konstatētajiem trūkumiem pacienta izmeklēšanā vai ārstēšanā iepriekšējos posmos"

28. pielikums - "Pārskats par strādājošo faktisko vidējo atlīdzību, vidējo atalgojumu un vidējo mēneša amatalgu"

29. pielikums - "Pārskats par līdzekļu izlietojumu ārstniecības iestādē"

30. pielikums - "Pārskats par nodarbināto un slodžu skaitu ārstniecības iestādē"

31. pielikums - "Pārskats par valsts budžeta līdzekļu izlietojumu ārstu praksēs"

32. pielikums - "Centralizēti iepērkamo ārstniecības līdzekļu saraksts"

33. pielikums - "Finanšu līdzekļu sadalījums darba samaksas pieauguma nodrošināšanai 2016. gadā"

 


Saites uz citiem likumiem un noteikumiem:

Nacionālais veselības dienests

Cēsu iela 31 k-3, 6.ieeja

Rīga, Latvija, LV-1012

Sekretariāts: 67043700

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001234

Fakss: 67043701

E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv