Valsts neapmaksātie pakalpojumi

03.03.2015.  |   Drukas versija

Šādus pakalpojumus neapmaksā no valsts budžeta*:

1. Veselības aprūpes pakalpojumus, ja pacientam nav nosūtījuma no līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu esoša ģimenes ārsta, speciālista, vai ārsta, kurš strādā ieslodzījuma vietās vai ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, kuras sniedz valsts finansētus ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus. Bez nosūtījuma par valsts budžeta līdzekļiem var saņemt neatliekamo medicīnisko palīdzību vai konsultācijas pie tiešās pieejamības speciālistiem;

 

2. Ortodontisko ārstēšanu (izņemot pirmreizēju konsultāciju bērniem vecumā līdz 18 gadiem un iedzimtu sejas–žokļu šķeltņu gadījumos personai vecumā līdz 22 gadiem), par silantu lietošanu, par zobārstniecības palīdzību personām, kas vecākas par 18 gadiem, kā arī par zobu protezēšanu (Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likuma 14.pantā noteiktajām personām izdevumus par zobārstniecības palīdzību sedz 50 % apmērā, bet izdevumus par zobu protezēšanu ar izņemamām plastmasas protēzēm – pilnā apmērā);

 

3. Ambulatori veicamās injekcijas ādā, zemādā, intramuskulāri un intravenozi (izņemot gadījumus, ja sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību vai veselības aprūpi dienas stacionārā un medicīnisko palīdzību onkoloģiskiem slimniekiem, cukura diabēta slimniekiem, slimniekiem ar psihiskām slimībām, bērniem vecumā līdz 18 gadiem, tuberkulozes slimniekiem, grūtniecēm un sievietēm pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām, hemofilijas slimniekiem, perniciozās anēmijas slimniekiem, pacientiem, kas saņem mājas aprūpi, un pacientiem, kas saņem mājās ilgstošu plaušu mākslīgo ventilāciju);

 

4. Pirmreizēji medicīniski profilaktiskos pasākumus, kas nepieciešami, stājoties darbā, kā arī obligātās veselības pārbaudes, ja mainās darba vides faktori;

 

5. Periodiskās medicīniskās apskates, kas nepieciešamas darba apstākļu un darba specifikas dēļ;

 

6. Abortus (izņemot abortus medicīnisku indikāciju dēļ);

 

7. Cilmes šūnu bankas un dzimumšūnu bankas uzturēšanu;

 

8. Tādus pašus vai informatīvi līdzvērtīgus izmeklējumus, kuri atkārtoti veikti mēneša laikā no dienas, kad veikts izmeklējums ar ģimenes ārsta nosūtījumu (izņemot gadījumus, ja pacientam sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību);

 

9. Seksoloģisko ārstēšanu un dzimuma maiņu;

 

10. Ārstnieciskās palīdzības nodrošināšanu publiskos pasākumos;

 

11. Kosmetoloģiskos pakalpojumus un estētiski ķirurģiskās operācijas;

 

12. Homeopātisko ārstēšanu;

 

13. Redzes asumu koriģējošu optikas izstrādājumu izrakstīšanu un iegādi, izņemot briļļu lēcas, briļļu ietvarus un kontaktlēcas bērniem, kuriem diagnosticēta augstas pakāpes iedzimta miopija (virs 5,0 Dsph), augstas pakāpes hipermetropija (virs 4,0 Dsph), augstas pakāpes astigmātisms (virs 1,0 D), augstas pakāpes anizometropija (virs 2,0 D), afakija iedzimtu kataraktu gadījumos vai afakija iegūtu kataraktu gadījumos vienai vai abām acīm, iegūta tuvredzība virs 7,0 Dsph, keratokonuss, akomodācijas šķielēšana, parēze – bifokālāsbriļļu lēcas, albīnisms, ar objektīvām izmeklēšanas metodēm pierādīta iedzimta tīklenes distrofija ar fotofobiju – fotohromās briļļu lēcas, radzenes rētas, apduļķojumi – kosmētisko kontaktlēcu protēzes, III-IV pakāpes vājredzība neatkarīgi no refrakcijas anomālijas pakāpes;

 

14. Dzirdes aparātu iegādi (izņemot dzirdes implantus bērniem, pacientiem ar prognozējamu (draudošu) invaliditāti un ilgstoši slimojošām personām vecumā no 18 gadiem līdz tāda vecuma sasniegšanai, kurā saskaņā ar normatīvajiem aktiem tiek piešķirta vecuma pensija);

 

15. Psihoterapeitisko un psiholoģisko palīdzību (izņemot palīdzību psihiatriskā profila slimnīcās vai nodaļās; ja tā papildus nepieciešama, nodrošinot ambulatoro psihiatrisko palīdzību bērniem; nodrošinot ambulatoro paliatīvo aprūpi bērniem; ja palīdzību sniedz multiprofesionāla komanda rehabilitācijas programmas ietvaros vai alkohola un narkotisko vielu atkarības medicīniskās rehabilitācijas programmas ietvaros; veicot tiesu psiholoģiskās ekspertīzes; ja šādas palīdzības nepieciešamību noteicis psihiatrs, lai novērstu noziedzīgu nodarījumu veikšanu pret bērna tikumību un dzimumneaizskaramību);

 

16. Vakcināciju (izņemot pasīvo imūnterapiju un vakcinācijas kalendārā noteiktās vakcinācijas, vakcināciju pret gripu atbilstoši normatīvajiem aktiem par ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas kārtību);

 

17. Profilaktiskās un citas medicīniskās apskates (izņemot „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtības'' noteikumu 1.pielikumā minētās profilaktiskās apskates);

 

18. Alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu ietekmes noteikšanu (izņemot gadījumus, ja tā nepieciešama ārstnieciskā procesa nodrošināšanai);

 

19. Tādu pacientu stacionāru ārstēšanu, kuru slimību vai traumu var ārstēt ambulatori;

 

20. Speciālistu un stacionāro ārstniecības iestāžu sniegto veselības aprūpes pakalpojumu, ja pacients rakstiski atsakās no gaidīšanas uz plānveida veselības aprūpes pakalpojumu un pats vai trešā persona veic maksājumus par attiecīgo veselības aprūpes pakalpojumu;

 

21. Ārstēšanu, izmantojot netradicionālās medicīnas metodes;

 

22. Orgānu un audu transplantāciju (izņemot asinis un to preparātus; nieres; autologās un alogēnās cilmes šūnas, tai skaitā donora meklēšanu; kaulus un saistaudus; fasciju; ādu; cīpslas; skrimšļ­audus; sirdi vai sirds vārstuļus; radzenes; aknu transplantāciju bērniem);

 

23. Speciālistu mājas vizīti (izņemot psihiatra mājas vizītes pie psihiatriska profila pacientiem, kuri veselības stāvokļa dēļ nevar apmeklēt ārstniecības iestādi; mājas vizītes pie pacientiem, kuriem nepieciešama ilgstoša plaušu mākslīgā ventilācija; rehabilitologa vai fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsta mājas vizītes pie bērniem, kas atrodas VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" paliatīvās aprūpes kabineta uzskaitē, un pacientiem ar diagnozēm I60, I61, I63, I64 vai I69, kuriem nepieciešama veselības aprūpe mājās); 

 

24. Ģimenes ārsta mājas vizīti, izņemot vizītes pie:

24.1. bērniem vecumā līdz 18 gadiem;

24.2. I grupas invalīdiem;

24.3. personām, kas vecākas par 80 gadiem (pacienta iemaksa 2,85 eiro*);

24.4. personām, kurām nepieciešama paliatīvā aprūpe (noteiktu diagnožu gadījumos);

24.5. mājas apstākļos mirušām personām, lai apliecinātu nāves faktu;

24.6. pacientiem, kuriem nepieciešama ilgstoša plaušu mākslīgā ventilācija;

24.7. personām, kas saņem mājas aprūpi atbilstoši normatīvajiem aktiem;

24.8. personām ar gripas saslimšanu gripas epidēmijas laikā (pacienta iemaksa 2,85 eiro*);

24.9. personām, pie kurām veikusi izbraukumu NMP brigāde un kuras nav stacionētas (ja ģimenes ārsts vienojas ar pacientu par mājas vizīti) (pacienta iemaksa 2,85 eiro*);

 *Pacienta iemaksas neveic no pacienta iemaksām atbrīvotās pacientu grupas.

25. Ambulatori veiktos laboratoriskos izmeklējumus (izņemot „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtības'' noteikumu 2.pielikumā minētos izmeklējumus vai izmeklējumus, kas veikti references laboratorijā atbilstoši šo noteikumu 212.2.2.1. apakšpunktam, kā arī bērniem nepieciešamos laboratoriskos izmeklējumus, kuru nepieciešamība ir apstiprināta ar VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" konsilija atzinumu un kuri atbilst šo noteikumu 310.3. apakšpunktā minētajiem nosacījumiem, to saņemšanai citās ES un EEZ dalībvalstīs vai Šveicē);

 

26. Konsultācijas, klīniskos un paraklīniskos diagnosticējošos izmeklējumus, kurus pēc tiesu medicīnas eksperta norīkojuma izdara prettiesiskos nodarījumos cietušajām personām. Samaksu par minētajiem veselības aprūpes pakalpojumiem veic tiesu medicīnas ekspertīzes pieprasītājs;

 

27. Medicīnisko rehabilitāciju, izņemot:

27.1. ar fizikālas un rehabilitācijas medicīnas ārsta nosūtījumu vai psihiatriskās palīdzības gadījumā ar psihiatra vai bērnu psihiatra nosūtījumu, ja medicīnisko rehabilitāciju atbilstoši normatīvajiem aktiem sniedz bērniem, pacientiem ar prognozējamu (draudošu) invaliditāti un ilgstoši slimojošām personām darbspējīgā vecumā, kā arī personām ar funkcionāliem ierobežojumiem, kuriem medicīniskā rehabilitācija ir kā tiešs turpinājums pēc neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu saņemšanas;

27.2. Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušām personām saskaņā ar Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieku un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušo personu sociālās aizsardzības likumu;

27.3. pacientiem, kuriem nepieciešama ilgstoša plaušu mākslīgā ventilācija;

27.4. ar ģimenes ārsta vai cita speciālista nosūtījumu, saņemot fizikālas un rehabilitācijas medicīnas ārsta vai rehabilitologa, kā arī funkcionālā speciālista konsultāciju;

27.5. ar ģimenes ārsta vai cita speciālista nosūtījumu, saņemot logopēda vai funkcionālā speciālista sniegtus rehabilitācijas pakalpojumus, – līdz pieciem apmeklējumiem.

 

28. Ārstēšanos sanatorijās un kūrortos;

 

29. Pozitronu emisijas tomogrāfijas izmeklējumus;

 

30. Mākslas terapijas speciālista sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus (izņemot, multiprofesionālās komandas sniegtos rehabilitācijas pakalpojumus);

 

31. Uztura speciālistu sniegtos ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumus, izņemot multiprofesionālās komandas ietvaros sniegtos rehabilitācijas pakalpojumus;

 

32. Sporta ārsta sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus, izņemot Valsts Sporta medicīnas centrs vai tā tiesību un saistību pārņēmēja sniegtos sporta medicīnas pakalpojumus bērniem ar paaugstinātu fizisko slodzi (ja bērni papildus pirmsskolas, pamatizglītības vai vidējās izglītības programmu apguvei apmeklē sporta treniņus (nodarbības) sporta izglītības iestādēs, sporta klubos vai sporta federācijās un nepiedalās sporta sacensībās);

 

33. Ķirurģisko palīdzību (izņemot ambulatori sniegtos veselības aprūpes pakalpojumus (tai skaitā ektoparazītu noņemšanu), dienas stacionāra sniegto ķirurģisko palīdzību, neatliekamās medicīniskās palīdzības gadījumus, ķirurģisko palīdzību bērniem, ķirurģisko ārstēšanu iekaisīgo zarnu slimību gadījumos, hormonāli aktīvo endokrīno dziedzeru ķirurģisko ārstēšanu, plānveida operācijas personai ar prognozējamu invaliditāti (atbilstoši VDEĀVK apstiprinātajam personas ar prognozējamu invaliditāti individuālajam rehabilitācijas plānam) un ķirurģisko palīdzību „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtības'' noteikumu 3.pielikuma 2.punktā norādītajās veselības aprūpes pakalpojumu programmās;

 

34. Veselības aprūpes pakalpojumus traumatoloģijā un ortopēdijā, izņemot:

34.1. neatliekamo palīdzību traumu gadījumos;

34.2. traumu seku, kaulu un locītavu saslimšanu stacionāru ārstēšanu ar traumatologu- ortopēdu konsilija atzinumu;

34.3. ambulatori veiktu traumu seku, kaulu un locītavu saslimšanu ārstēšanu;

34.4. osteomielītu, strutaino artrītu un mīksto audu iekaisumu ārstēšanu, tai skaita mugurkaula ķirurģiju;

34.5. endoprotezēšanas operācijas;

34.6. onkoloģisko saslimšanu kaulos un mīkstajos audos ārstēšanu;

34.7. nerekonstruktīvas endoskopiskas operācijas (neapmaksā operācijas ar implantu pielietošanu);

34.8. atkārtotas mugurkaula operācijas, ja recidīvs notiek gada laika no operācijas veikšanas brīža vai ja ir mugurkaula ķirurģijas konsilija atzinums;

34.9. mugurkaula distrofiski deģeneratīvu saslimšanu ārstēšanu (ar muguras smadzeņu vai zirgastes kompresijas simptomātiku; ar progresējošu mugurkaula deformāciju ar mugurkaula ķirurģijas konsilija atzinumu);

34.10. plānveida operācijas personai ar prognozējamu invaliditāti atbilstoši Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas apstiprinātajam personas ar prognozējamu invaliditāti individuālajam rehabilitācijas plānam un ilgstoši slimojošām personām darbspējīgā vecumā.

 

35. Ārējo dzimumorgānu, maksts, dzemdes kakla plastiskām operācijām, noslīdējumu korekciju (izņemot totālu dzemdes prolapsu);

 

36. Dzimumorgānu iedzimtu anomāliju korekciju (izņemot korekciju bērniem);

 

37. Konservatīvu miomektomiju (izņemot gadījumus, ja konstatēta asiņošana vai tiek traucēta blakusorgānu darbība); 

 

38. Urīna nesaturēšanas operācijas, ja nav veikti urodinamiskie izmeklējumi, kas apstiprina stresa vai jaukta tipa inkontinenci;

 

39. Par medicīnisko apaugļošanu sievietēm pēc 37 gadu vecuma, izņemot gadījumu, ja līdz minētajam vecumam uzsāktā olšūnu stimulācija ar medikamentiem ir bijusi veiksmīga un medicīniskā apaugļošana tiek turpināta līdz embrija transfēram bez tā sasaldēšanas.

 

No valsts budžeta neapmaksā pakalpojumus, kas nav veselības aprūpes pakalpojumi, tai skaitā pacienta vai tās pavadošās personas transporta un uzturē­šanās izdevumus, kas saistīti ar pārvietošanos, lai saņemtu veselības aprūpes pakalpojumu. 

 


*Atbilstoši 2013.gada 17. decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.1529 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība".

Nacionālais veselības dienests

Cēsu iela 31 k-3, 6.ieeja

Rīga, Latvija, LV-1012

Sekretariāts: 67043700

Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80001234

Fakss: 67043701

E-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv