Veselības aprūpes pakalpojuma izvērtēšanas kārtība

05.11.2013.  |   Drukas versija

Jaunu veselības aprūpes pakalpojumu iekļaušana no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu klāstā


Iesniegums par jauna veselības aprūpes pakalpojuma iekļaušanu no valsts budžeta līdzekļiem apmaksājamo veselības aprūpes pakalpojumu klāstā ir jāiesniedz brīvā formā. Iesniegumā norādāmā informācija minēta iekšējos noteikumos:

Iesniegumam jāpievieno aizpildīts pielikums:  

 

Papildu informācija par pakalpojuma izvērtēšanas kārtību:

Ekonomikas un vadlīniju nodaļas vadītāja Olga Andrejevska. E-pasts: Olga.Andrejevska@vmnvd.gov.lv