Nodomi slēgt līdzdarbības līgumus

05.01.2011.  |   Drukas versija

Informācija par Veselības ekonomikas centra nodomu slēgt līdzdarbības līgumu

 

Saskaņā ar Ministru kabineta 2003. gada 29. jūlija noteikumiem Nr.419 "Kārtība, kādā tiešās pārvaldes iestādes slēdz līdzdarbības līgumus, un līdzdarbības līguma publiskošanas kārtība" 7. punktu.

 

Deleģētais pārvaldes uzdevums:

Nodrošināt neidentificējamu datu (turpmāk - Dati) vākšanu par narkoloģiskajiem pacientiem, kas ārstēti ambulatori un stacionārā un personām, kurām veikta medicīniskā pārbaude alkohola, narkotisko un psihotropo vielu noteikšanai un ķīmiski toksiskās analīzes un apkopotu datu iesniegšanu Veselības ekonomikas centram, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasības.

Līdzdarbības līguma veikšanas laiks/vieta:

Līdz 2010. gada 15. augustam, Rīga.

Nepieciešamie resursi un kompetence, lai veiktu pārvaldes uzdevumu:

Iestāde vāc Datus, var tos apstrādāt un apkopot, ir nodrošināta ar nepieciešamajiem cilvēkresursiem (statistiķiem, IT speciālistiem) un tehnisko nodrošinājumu.

Kontaktinformācija: marcis.trapencieris@vec.gov.lv

Līdzdarbības līguma projekts